173

Een vlotte, gelijkmatige kieming vereist een fijn substraat en perfecte omstandigheden in termen van vocht, licht, temperatuur en luchtuitwisseling. Een ongunstige factor tijdens het kiemen kan leiden tot een lagere, heterogene opkomst en zwakker plantmateriaal. Alleen in perfect samengestelde paperpots zijn deze kiemfactoren nauwkeurig te sturen.
Vooral het vochtgehalte is cruciaal. Green Products heeft haar productieproces zo ingericht dat de pluggen voor uitlevering automatisch op het gewenste vochtgehalte worden gebracht. Ook tijdens de kieming en opkweek is het vochtgehalte in de luchtige, goed drainerende Greenplugs eenvoudig te sturen.
Dankzij hun uitzonderlijke kwaliteit en homogeniteit nemen Greenplugs in dit marktsegment een unieke positie in. Tot op heden is het de enige paperpot die consequent voldoet aan de strenge eisen voor zaaipluggen.

Catalogus - NL

Download de Engelstalige brochure