173

Substraat
De samenstelling van het substraat wordt altijd vooraf besproken met de klant . Aandachtspunten zijn onder andere de gewenste veensoorten, de fractieverdeling, de hoeveelheid perlite, vermiculite, klei of kokosgranulaat, de juiste (eventueel biologische) bemesting en de gewenste vochtigheid. Green Products gebruikt uitsluitend RHP-gecertificeerde substraten van hoge kwaliteit. Dankzij de zorgvuldige menging van de componenten en de zeer homogene vulling blinken de pluggen uit in teeltkundige eigenschappen en stuurbaarheid.

Greenplugs bevatten uitsluitend organische en natuurlijke componenten. De natuurlijke substraten bufferen tal van voedingselementen.
Dat jonge planten er goed in gedijen, blijkt keer op keer uit hun vlotte beworteling en uniforme ontwikkeling.

Plantgaten
Een groeiend aantal afnemers kiest voor pluggen die al voorzien zijn van een voorgestoken of voorgeboord plantgat. Dit scheelt hun een handeling, tijd en arbeid. De diepte en de diameter van het plantgat zijn bepalend voor een goede aansluiting van de stek of weefselkweekplant in de plug en daarmee voor de prille gewasontwikkeling. Green Products heeft de juiste technieken in huis om gaten te prikken of te boren in de Greenplug.

Bij boren wordt er substraat uit de plug verwijderd, waardoor het stekje of plantjewat meer ruimte krijgt. Voor grotere plantgaten wordt altijd geboord. Dit is onder andere van toepassing bij het overplanten van kleine plugjes in grotere pluggen (plug-in-plug).

Catalogus - NL

Download de Engelstalige brochure